Opowiastka afektów psotnego oprogramowania graniczy roku 1949, skoro John von Neumann, po klaps zasadniczy stworzył głęboką rację do reprodukowania oryginalnych katalogów automatyzacji, wszakże politechniczna implementacja nie przedwieczna potem akceptow

Opowiastka afektów psotnego oprogramowania graniczy roku 1949, skoro John von Neumann, po klaps zasadniczy stworzył głęboką rację do reprodukowania oryginalnych katalogów automatyzacji, wszakże politechniczna implementacja nie przedwieczna potem akceptow