Koronnymi przetworami spółki są poręczy drążone, przepierzenia kute, furtki kształtowane.

Koronnymi przetworami spółki są poręczy drążone, przepierzenia kute, furtki kształtowane.