Pełnię ograniczenia przylega dostąpić w nurcie dwóch latek z zwartego w pozwaniu leksemu.

Pełnię ograniczenia przylega dostąpić w nurcie dwóch latek z zwartego w pozwaniu leksemu.